Układ oddechowy


Najczęściej występujące choroby układu oddechowego:

 • choroby infekcyjne
  • nieżyt nosa
  • przeziębienie
  • zapalenie migdałków podniebiennych
  • zapalenie zatok przynosowych
  • zapalenie krtani i zapalenie tchawicy
  • zapalenie oskrzeli
  • zapalenie płuc
  • zapalenie opłucnej
  • gruźlica
  • grypa
  • angina
 • choroby nowotworowe
  • raki jamy ustnej (rak języka, ślinianki)
  • rak krtani
  • rak płuca
   • rak oskrzela
   • rakowiak
   • śródbłoniak opłucnej
 • choroby zawodowe
  • azbestoza
  • pylica płuc
 • inne
  • alergia oddechowa
  • astma oskrzelowa
  • katar sienny
  • odma opłucnowa
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
  • limfangioleiomiomatoza
  • zespół bezdechu śródsennego
Facebook